Wat wij als Ticketmaster al wisten is door de Autoriteit Consument en Markt bevestigd. De ACM concludeert dat de hoge prijzen worden veroorzaakt door vraag en aanbod in de markt en ziet geen aanleiding om nader onderzoek in te stellen naar de verkoop van tickets door Live Nation.

ACM heeft geen bewijzen gevonden dat de hoge prijzen die op sites als Seatwave voor doorverkoop-kaarten worden gevraagd het gevolg zijn van ongeoorloofde gedragingen van Ticketmaster en/of Seatwave.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: "Hoewel we ons kunnen voorstellen dat er publieke verontwaardiging ontstaat als de prijzen voor de kaarten bij doorverkoop soms vele malen over de kop gaan, blijkt uit ons onderzoek dat dit het gevolg is van schaarste en populariteit en niet van verboden afspraken. Daar waar veel vraag is naar een product en weinig aanbod, worden de prijzen opgedreven. "

Daarnaast heeft de ACM zijn bedenkingen over het wetsvoorstel waarmee de prijzen voor doorverkoop-kaarten worden gemaximeerd. Dit wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer. ACM wijst met name op het risico dat als je doorverkoop verbiedt er een markt voor illegale doorverkoop van kaarten kan ontstaan. Omdat zo'n markt zich aan het zicht onttrekt, zal het toezicht daarop alleen maar lastiger worden. ACM vreest dat de situatie voor consumenten daarmee zelfs verslechtert.

Ticketmaster, veilig en vertrouwd!

Lees hier het hele persbericht.